SK | CZ | HU

Kúpalisko Patince - Hl. strana

Naše Kúpalisko
Hotel bonaparte

Rozbor vody

Minerálna voda priaznivo vplýva na pohybové ústrojenstvo a jeho choroby. Využívanie termálnych prameňov v Patinciach má dávnu tradíciu. Už dokumenty z 13. storočia píšu o teplých prameňoch s liečivými účinkami a o existencii kúpeľov z rímskych čias. Termálnu vodu z patinských prameňov s dobrým účinkom na ľudský organizmus spomína vo svojom diele aj Matej Bel. Gróf Nedetzky dal vybudovať v okolí prameňa vane, v ktorých sa úspešne liečili choroby končatín. 10. októbra 1953 na návrh Dr. Ondreja Stollmana vyhlásili patinský termálny prameň a jeho okolie za chránenú oblasť. Prvý z vrtov sa nachádza pri termálnom jazierku. Od obce Patince je to vo vzdialenosti asi 1 km severo-východne. Prameň bol navŕtaný v r. 1953 a vytvára jazierko veľkosti 20 x 30 m s max. hĺbkou 2 m. Ďalší zdroj minerálnej vody je v blízkosti termálneho jazera. Ide vlastne o párový vrt vybudovaný na zlepšenie hydrotechnických parametrov (veľké vstupné rýchlosti). Vrt je hlboký 160 m, zabudovaný však iba do hĺbky 146 m. Teplota vody je 27 °C. Tretí prameň vyviera na lúke pred termálnym jazerom smerom k areálu kúpaliska. Vrt bol vybudovaný v r. 1982 na potreby rekreačného strediska. Je hlboký 170 m a sú na ňom ponechané oceľové pražnice. Termálna voda z vrtu vyteká vlastným pretlakom. Jej teplota dosahuje 26-27 °C.

NÁZOV CHEM. ZN. mg/l
sodík Na+ 21,2
draslík K+ 26,6
amónne ióny NH4+ 0,23
horčík Mg+ 46,0
vápnik Ca+ 81,4
železo Fe+ neg.
mangán Mn+ 0,03
chloridy Cl- 21,3
sírany SO42- 37,7
hydrouhličitany HCO3- 410,3
dusičnany NO3- neg.
sírovodík H2S 2,2

(c) 2009-2011 Kúpalisko Patince  Ponuka Ubytovania

Úvod - Rozbor Vody - Galéria - Cenník - Kontakt

Ubytovanie a dovolenka na Slovensku
Ubytovanie a dovolenka na Slovensku